วิธีแก้ปัญหาเว็บไซต์ขึ้นหน้า Error 526 Invalid SSL certificate

0
1350

วันนี้เว็บไซต์ pcmer.com มีปัญหาไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ โดยขึ้นหน้าแจ้งเตือนข้อผิดพลาดว่า Error 526 Invalid SSL certificate

Error 526 เป็นปัญหาเกี่ยวกับใบรับรอง SSL ที่ไม่ถูกต้อง มักจะเกิดขึ้นเมื่อทำการตั้งค่าใน Cloudflare เป็นโหมด “Full SSL (Strict)” และ Cloudflare ไม่สามารถตรวจสอบใบรับรอง SSL/TLS บนเซิร์ฟเวอร์ต้นทางได้ เช่น SSL บนเซิร์ฟเวอร์หรือโฮสต์หมดอายุ หรือไม่ได้รับการต่ออายุอัตโนมัติ

กรณีของเว็บไซต์ pcmer.com นี้ เกิดจากใบรับรองแบบฟรี Let’s Encrypt ที่มีให้ใช้บนโฮสติ้ง มีอายุการใช้งาน 90 วัน แล้วโฮสติ้งไม่ได้ต่ออายุให้อัตโนมัติ ทำให้ใบรับรองหมดอายุ และขึ้น Error 526

วิธีแก้ปัญหาเว็บไซต์ขึ้นหน้า Error 526 Invalid SSL certificate

วิธีแก้ปัญหาสำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์

  1. ไปที่เว็บไซต์ https://cloudflare.com
  2. คลิกที่การตั้งค่า SSL/TLS >Overview
  3. เปลี่ยนจาก Full (strict) เป็น Full

หากต้องการใช้งานโหมด Full SSL (Strict) ให้ทำการตรวจสอบ SSL ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ว่า:

  • ใบรับรองหมดอายุหรือไม่ ทั้งแบบที่ซื้อรายปี และแบบฟรี Let’s Encrypt ที่มีอายุ 90 วัน แล้วเซิรฟเวอร์หรือโฮสติ้งไม่ได้ต่ออายุให้อัตโนมัติ
  • ใบรับรองถูกเพิกถอนหรือไม่
  • ตรวจสอบ SSL ที่ https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html เพื่อตรวจสอบว่าไม่มีปัญหากับ SSL ต้นทางหรือไม่

วิธีแก้ปัญหาสำหรับผู้เข้าชมเว็บไซต์

เนื่องจากปัญหาดังกล่าวเกิดจากตัวเว็บไซต์ ดังนั้นไม่สามารถแก้ที่ผู้ใช้งานได้ ทำได้เพียงรอ และกลับเข้ามาใหม่ในภายหลัง

Previous articleธีมเวิร์ดเพรส Newspaper by tagDiv เกิดปัญหาการตรวจสอบลิขสิทธิ์ ทำให้เข้าใช้งานเว็บไม่ได้
Next articleวิธีแก้ปัญหา Microsoft Office บันทึกเป็น PDF แล้วรูปภาพพื้นหลังเป็นสีดำ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.