วิธีแก้ปัญหา Microsoft Word 2016 พิมพ์หรือบันทึกเป็น PDF แล้ว Bullets เป็นสี่เหลี่ยม

0
2779
Microsoft Word

Bullets หรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยของเอกสาร ใน Microsoft Office Word 2016 มักพบปัญหาคือ  Bullets point หรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ไม่แสดงเวลาสั่งพิมพ์หรือบันทึกเป็น PDF แต่จะแสดงผลเป็นรูปสี่เหลี่ยมแทน ทั้งที่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์แสดงผลเป็นปกติ

ปัญหาดังกล่าวเป็นทั้งการพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์ การบันทึกเป็นไฟล์ PDF แบบ Save As PDF หรือ Export PDF หรือพิมพ์เป็น Microsoft Word Print to PDF ก็ได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกัน

จากการสังเกตพบว่าสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่เป็นปัญหาจะเป็นฟอนต์ Symbol และ Wingdings ซึ่งเป็นฟอนต์ที่ใช้เป็นค่าหลักของ Bullets

แอดมินเองก็ประสบปัญหานี้เช่นเดียว และสามารถแก้ไขได้แล้ว ดังนี้

เปลี่ยนรูปแบบวันที่ (Format date) เป็นรูปแบบอังกฤษ

 1. เปิด Control Panel (แผงควบคุม) ขึ้นมา
 2. คลิกที่ Change date, time, or numbers formats (เปลี่ยนแปลงรูปแบบวันที่ เวลา หรือตัวเลข)
 3. จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมา ไปที่แถบ Formats (รูปแบบ) เลือกรูปแบบเป็น English (United States) [อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา)]
 4. คลิก Apply (นำไปใช้) แล้วคลิก OK (ตกลง)


เปลี่ยนสัญลักษณ์ของ Bullets

หากทำการเปลี่ยนรูปแบบวันที่แล้ว ยังไม่สามารถใช้งาน Bullets ได้ แนะนำให้ทำการเปลี่ยนฟอนต์สัญลักษณ์ Bullet ใหม่ หรือใช้เป็นรูปภาพแทน ดังนี้

 1. เปิด MS Word ขึ้นมา ไปที่แถบ Home (หน้าแรก)
 2. คลิกที่ ลูกศร Bulleted List
 3. คลิก Define New Bullet (กำหนดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยใหม่)
 4. คลิก Symbol (สัญลักษณ์) หรือ Picture (รูปภาพ)
 5. เลือกฟอนต์ที่ต้องการ เช่น TH SarabunPSK
 6. เลือกสัญลักษณ์ที่ต้องการเปลี่ยน
 7. คลิก OK (ตกลง)
 8. คลิก OK (ตกลง)

สำหรับวิธีการนี้ น่าจะทำให้สามารถแก้ปัญหาได้แล้ว


ติดตั้งฟอนต์ Symbol และ Wingdings ใหม่

ในบางเครื่อง พบว่ามีปัญหาที่ตัวฟอนต์ Symbol และ Wingdings เมื่อลองทำการนำฟอนต์จากเครื่องที่ไม่มีปัญหา มาติดตั้งแทนที่ของเดิม ก็สามารถใช้งานได้


ติดตั้ง Microsoft Word ใหม่

ทางแก้สุดท้ายที่ไม่ค่อยแนะนำคือ ทำการลงโปรแกรม Microsoft Office ใหม่ หรือลงระบบ Windows ใหม่

Previous articleนามสกุลไฟล์ (File Extension) คืออะไร?
Next articleธีมเวิร์ดเพรส Newspaper by tagDiv เกิดปัญหาการตรวจสอบลิขสิทธิ์ ทำให้เข้าใช้งานเว็บไม่ได้

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.